POLITICA DREPT DE MARCA

Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin Furnizorului si partenerilor sai si reprezinta continutul Siteului. Prin derogare de la prevederea precedenta nu apartin Furnizorului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa si nici opiniile si/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului postate pe Site sau fata de continutul Site-ului in general.

In cazurile in care continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip este preluat de Furnizor de la alti producatori / emitenti de continut sau materiale in format text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ. Utilizatorii se obliga sa respecte drepturile de autor si drepturile conexe acestuia, dreptul de marca al Furnizorului si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Furnizorul si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, continutul acestuia, Servicii, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii vreunei din prevederile de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii / proprietarii continutului Site-ului.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Furnizorului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale; Furnizorul isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scopuri decat cele personale pot fi trimise prin oricare dintre modalitatile indicate la pagina de contact a Site-ului.

Orice persoane care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Furnizorului, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de continutul postat sau incarcat pe site sau in oricare din modulele acestuia pe Site de catre orice persoana, indiferent din ce sectiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut.

Orice persoane care expediaza in orice mod informatii, comentarii, opinii, ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod pe ceilalti Utilizatori prin informatiile, comentariile si materiale expediate, si accepta si inteleg ca ei sunt singurii care pot fi trasi la raspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informatiilor, comentarilor, opinilor si materialelor, incluzand dar fara a se limita la consecintele juridice in legatura cu utilizarea lor.

Ultima modificare: 06.11.2019

Ai intrebari? Te putem ajuta. (+40)-758-520-296